Sommarjobb - första steget ut i arbetslivet

2018 fick 267 ungdomar sommarjobb genom kommunens satsning. Det är en ökning med nästan 10 % jämfört med 2017, visar årets rapport om sommarjobbssatsningen. ”I Sverige kostar det mycket att anställa och genom satsningen sänker vi kostnaden för företagen så fler kan anställa unga som ges möjligheten att tidigt ta sig in på arbetsmarknaden, få arbetslivserfarenhet och fylla på sitt CV.”, säger Miranda Ahlers (C), ordförande i vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Värmdö kommun har erbjudit ungdomar sommarjobb sedan 2006. Modellen har utvecklats och sedan ett par år vänder den sig till ungdomar redan från 15 år. Platserna fanns från början framförallt inom kommunens verksamheter, men sedan ett par år ges också ungdomarna möjligheten att själva söka jobb. Då finansierar kommunen arbetsgivarens lönekostnader med hälften.

”Modellen är anpassad för att ge så många som möjligt chansen att hitta sitt allra första jobb. Att finna glädjen i att själv få välja efter ens intresseområden men också att få stöd om det behovet finns. Merparten av alla ungdomar finner jobbet på egen hand och vi ger på så vis ungdomarna möjlighet att söka drömjobbet.”, säger Miranda Ahlers.

Kommunen stöttar ungdomar som har svårt att hitta jobb

Kommunen stöttar också de ungdomar som annars har svårt att hitta sommarjobb på egen hand. Till exempel ungdomar som behöver stöd av sociala skäl, ungdomar med funktionsnedsättning som medför begränsad arbetsförmåga och nyanlända. 41 ungdomar med särskilda behov gjorde feriepraktik 2018.

Kommunen stöttar unga entreprenörer

Unga som vill starta företag ges möjligheten att delta i sommarjobbsmodellen med inriktning mot entreprenörskap. 2018 fick 24 ungdomar möjlighet att starta och driva ett eget företag under ett par veckor genom den privata aktören Ung Drive.

”Många unga som vill starta företag har ingen kapital och ofta begränsade kunskaper. Vi ger ungdomarna ett startkapital för att komma igång och en handledare för stöd. På så sätt ökar vi både entreprenörskapsförmågan och intresset för företagande bland unga.”, säger Miranda Ahlers och fortsätter: ”Unga är vår framtid och fyra av fem jobb skapas i småföretag. På Värmdö är vi beroende av att fler företag ska etablera sig för att inte bli en sovstad till Stockholm men också för att minska pendlingen och på så sätt miljöpåverkan.”

Deltagarna startade företag inom bland annat barnpassning, design, frakt- och sophämtning och försäljning av vegansk glass. Enligt Ung Drives egen undersökning sa 78% av deltagarna att de efter projektet fått ökat självförtroende. 82% känner sig modigare och 69% ville fortsätta driva sitt företag.

Läs hela rapporten Sommarjobb och feriepraktik 2018

Är du mellan 15-17 år och är intresserad av kommunens sommarjobbsatsning? Läs mer på Värmdö kommuns hemsida