Planbesked för hyresrätter i Skevik

Kommunstyrelsens Planutskott har idag gett planbesked för Värmdö Bostäder att starta en detaljplaneprocess för hyresrätter i Skevik.

Ansökan omfattar två flerbostadshus i 2 våningar respektive 4 våningar, totalt ca 48 lägenheter.
- Vi fortsätter arbetet för att kunna leverera de 500 hyresbostäder som utlovats. Med ett blandat bostadsbestånd tryggar vi möjligheten till ett bra boende för alla invånare. De planerade lägenheterna ligger också bra med närhet till kollektivtrafik, Gustavsbergs centrum och vackra Skeviks naturreservat, vilket är helt i linje med kommunens översiktsplan, säger Kristina Lång - Kommunalråd (C) och ordförande i Kommunstyrelsens Planutskott.

Andelen hyresrätter har ökat de senaste åren och målet för 2030 är att kommunen genom detaljplaneläggning och markanvisning ska arbeta för att bevara andelen hyresrätter. Andelen hyresrätter i kommunen är idag 21% och innebär att vi precis uppfyller målet.