Bort med plakatpolitiken och fram med lösningarna!

Gustavsberg och produktionen av hushållsporslin hör ihop och har gjort det sedan urminnes tider. Sedan 90-talet har fabriken under perioder varit hotad. Ända sedan orosmolnen först seglade upp har Värmdö kommun arbetat för att söka lösningar på problemen.

Dagens situation ställdes på sin spets när företaget med tingsrättens stöd inledde en rekonstruktion i början av 2018. Trots tidigare försök att hjälpa företaget på fötter genom bland annat att under en period sänka hyran och upprätta en avbetalningsplan har företaget sedan 2017 inte betalat hyra till kommunen för lokalerna.

Hur mycket vi än sympatiserar med verksamheten och det kulturhistoriska arv den har bidragit till, är det viktigt att klargöra att en kommun styrs av lagar och regler. Enligt lagen är det bara möjligt att stödja ett enskilt företag om det finns ”synnerliga skäl” som kan åberopas och då endast när det är tydligt att bolaget har förutsättningar för en fortsatt verksamhet.

Det är tråkigt att det nu målas upp en bild av att det skulle vara kommunens vilja som står i vägen för företagets framtid. Hittills har vi inte sett några gångbara och lagenliga förslag på lösningar vare sig från företagets ledning eller Socialdemokraterna. Socialdemokraternas enda förslag har varit återremiss och det löser inte företagets lönsamhet utan förlänger bara processen och ökar skulderna ytterligare. Det mest rakryggade från socialdemokraterna vore att tydliggöra att deras förslag bygger på att frångå lagen och använda kommunala skattemedel till produktion inom enskild näringsverksamhet. Vårt beslutade förslag till avtal hindrar inte företaget från att komma tillbaka med förslag på andra lösningar.

– Jag hoppas innerligt och välkomnar att Hushållsporslinsfabriken ska hitta en lösning för fortsatt porslinstillverkning i Gustavsberg. Från kommunens sida kan vi inte göra mer än vad vi redan har gjort inom ramen för de lagar och regler som gäller för stöd till ett enskilt företag, säger Kristina Lång - Kommunalråd​ (C).