Livsviktig satsning på elevhälsa

Utbildningsnämnden har beslutat om en ny modell för elevhälsan. Den nya modellen går ut på att skapa goda förutsättningar att arbeta långsiktigt, hälsofrämjande och förebyggande. Den ska också säkerställa att våra elever får en mer likvärdig tillgång till elevhälsans psykologiska insatser.

Den nya modellen innebär en särskild satsning på tre nya skolpsykologer för att bättre kunna
fånga upp elever som inte mår bra, men även för att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.
Psykologerna kommer att organiseras centralt och arbetet ska fördelas mellan kommunens
skolor och förskolor.

Den nya organisationen med en central elevhälsa, där psykologerna knyts till olika områden i kommunen, kommer skapa goda förutsättningar att utveckla det tvärprofessionella elevhälsoarbetet. Specialpedagoger, speciallärare och kuratorer ska fortsatt vara anställda lokalt i skolor och förskolor.

- Allt fler barn och unga mår dåligt. Samtidigt är det för få unga som får den hjälp de behöver. Därför är det så viktigt att vi nu satsar på att utöka elevhälsan, säger Kristina Lång - Kommunalråd (C).

Utöver detta ska även det nuvarande språkoteket och skoldatateket utvecklas till ett pedagogiskt
centrum där språkstödjande och språkutvecklande material finns att låna. De kommer även
erbjuda hjälpmedel som kompensatoriska programvaror och appar samt stöd i hur de används.
Rekrytering av specialpedagog kommer att ske under våren och verksamheten byggs därefter
upp successivt under året.