Nämdöskärgården ska bli nationalpark

Efter en gemensam beredning ser Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten, Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården är goda. Därför startar nu arbetet med att ta fram ett förslag till nationalpark i området. Samverkan och delaktighet kommer att vara viktiga delar i arbetet.

- Att Nämdöskärgården blir den första marint inriktade nationalparken i Östersjön kommer betyda mycket för Värmdö som kommun. Det är givetvis otroligt positivt för miljön, men även för besöksnäringen och för alla som bor och verkar i skärgården. Det kommer bidra till en av Centerpartiet Värmdös viktigaste visioner: en livskraftig skärgård, säger Kristina Lång, kommunalråd (C).

Nämdöskärgården ligger i Värmdö kommun i Stockholms län. Området är totalt 14 000 hektar och omfattar bland annat de fyra befintliga naturreservaten Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö, som också ingår i EU-nätverket Natura 2000. Här finns mycket höga natur- och kulturvärden, både på land och i vatten. I området finns mycket höga natur- och kulturvärden, både på land och i vattenmiljön. Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden.

- Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker – nu och i framtiden. Vi ser att Nämdöskärgården har dessa värden och därför vill vi nu gå vidare med att skapa ett väl förankrat förslag till nationalpark i området säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

- Nämdöskärgården är en fantastiskt fin del av Stockholms skärgård. Här finns tusentals kobbar och skär i en levande, oexploaterad skärgårdsnatur. Här kan du som besökare se sälar och havsörnar och uppleva en genuin skärgårdsbebyggelse, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

- Att den första svenska marint inriktade nationalparken i Östersjön bildas är mycket positivt, för miljön, för de som bor och verkar i skärgården och för Östersjön som en helhet. Genom att skydda områdets höga naturvärden långsiktigt skapar vi också förutsättningar för den blå ekonomin i regionen. Stora rekreationsvärden bidrar till Nämdöskärgårdens attraktivitet och gynnar havsturism, fiske och friluftsliv, säger Jakob Granit generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Tillgängliga upplevelser i natur- och kulturlandskap

Nationalparkerna är natursköna miljöer som även ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.
- Området är redan idag mycket populärt och välbesökt av båtfolket. Genom att bli nationalpark kan det både öka tillgängligheten för det rörliga friluftslivet och öppna upp för fler besökare, samtidigt som viktiga naturvärden skyddas, säger Anna Waxin, VD på Skärgårdsstiftelsen.

Nationalparker är viktiga besöksmål och betydelsefulla för den ökande naturturismen. De kan därför bidra till regional tillväxt och lokala arbetstillfällen.

- Jag är stolt över att några av de vackraste platserna i Värmdö kommer att representera Stockholms skärgård nationellt. En nationalpark av denna dignitet kommer även att bli en betydelsefull målpunkt för besöksnäringen, säger Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun.

Arbetet kommer att ta flera år
Att bilda en nationalpark är en process med många steg som kommer att ta flera år, innan slutligen beslut kan tas av regering och riksdag. Arbetet kommer att ske i form av ett projekt i samverkan mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. Även Skärgårdsstiftelsen och andra viktiga aktörer kommer att delta i arbetet.

- För att skapa ett väl förankrat förslag till nationalpark är det viktigt att de som är verksamma i området får möjlighet att vara delaktiga och många aktörer kommer därför att involveras i arbetet, säger Maria Sjö, projektledare på Naturvårdsverket.