Nu har kulturstig Pilhamn öppnats!

Den 25 april 2020 öppnade Kulturstig Pilhamn på Ingarö. Kulturstigen är en del i projektet Kulturarvsstigar i Skärgården, som går ut på att visa kopplingen mellan skärgårdens natur och dess historia.

- Kulturstigen är en viktig del i arbetet med att fördjupa och utveckla känslan för hur naturen hänger ihop med den lokala historien. Det handlar också om att skapa natur- och kulturupplevelser som inte behöver förhålla sig till öppettider, säger Christina Svenby (C), ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Christina Svenby är ordförande i Ingarö Hembygdsförening, och har därigenom varit drivande i att skapa Kulturstigen i Pilhamn.

Kulturstigen börjar vid Ingarö kyrka och sträcker sig 1,7 km längs den smala farleden Kolström som i väster mynnar ut i Baggensfjärden. Stigen går österut via Kulturplats Pilhamn, genom skogen där naturförskolan Lövhamra håller till, förbi ett gravfält från forntiden och Varvsholmen där Kolströms båtvarv legat för att sluta vid Dyviken.

Vid Kulturplats Pilhamn träffar vi på Mona Mossberg, Ewa Rosén och Bodil Eriksson från Ingarö Hembygdsförenings trädgårdsgrupp som alla är i full gång med att plantera i rabatterna kring Klockaregården och Hembygdsmuseet. Kulturträdgården färdigställdes under 2019 med medel från Jordbruksverket/Länsstyrelsen i Stockholms län. Till exempel finns en köksträdgård som är inramad av en gärdsgård, kryddodling och en blomsteräng.

- Hela trädgården här har 1800-talsinriktning. Vi använder samma sorts planteringar, växter och blommor som man gjorde då, berättar Bodil.

I ena hörnet av trädgården står ”spiggtunnan” och Bodil berättar att den användes för tillverkning av spiggolja som såldes till Stockholmarna för användning i oljelampor. Oljan ansågs exklusiv eftersom den inte gav ifrån sig någon lukt.

Kulturplats Pilhamn ägs av Värmdö kommun och byggnaderna från 1800-talet förvaltas av hembygdsföreningen. Området kring Pilhamn har av Riksantikvarieämbetet bedömts vara av kulturhistoriskt riksintresse. Här finns det gamla Hembygdsmuseet, Klockaregården och Kulturladan.

- Hembygdsmuseet byggdes 1845 och har tjänat som fattighus, skolhus och barnmorskebostad. I början av 1900-talet var det dessutom post- och telefonstation. Den sista barnmorskan bodde kvar till 1950. På 90-talet flyttades hela huset med lastbil till sin nuvarande plats och blev då hembygdsmuseum, berättar Christina Svenby.

Kulturstig Pilhamn är framtagen av Ingarö Hembygdsförening i samarbete med Värmdö kommun, Gustavsberg-Ingarö församling, Brunns fastighetsägareförening, och Stockholms läns hembygdsförbund med medel från Riksantikvarieämbetet och Värmdö kommun.