Beslut för En tryggare hemtjänst i Värmdö

Värmdö kommun kommer att genomföra en upphandling för att konkurrensutsätta hemtjänstverksamheten i kommunen. Målet är att höja kvaliteten och öka stabiliteten för hemtjänsttagarna samt att minska administrativa kostnader.

Upphandlingen kommer att genomföras enligt LOU/Lagen om offentlig upphandling och syftar till att skapa en stabil och hållbar hemtjänstmarknad på lång sikt.

- Upphandlingen kommer att öka tryggheten för hemtjänsttagarna och utförarnas förutsättningar att planera sin verksamhet. En stabil marknad minskar risken för att hemtjänsttagarna tvingas byta utförare, säger Hans Lindqvist (C), ledamot i Vård och omsorgsnämnden.

Även om ersättningsnivån inte skiljer sig nämnvärt från andra kommuner så finns det andra utmaningar i Värmdö – exempelvis de geografiska skillnaderna och hemtjänstboenden i skärgården:

- Utifrån vår dialog med privata utförare så har vi försökt att skapa rätt förutsättningar, både när det gäller den geografisk uppdelning, ersättningszoner och ersättningsmodell, säger Mahria Lövkvist, tf vård- och omsorgschef i kommunen.

Hon menar att genom konkurrensutsättningen visar också Värmdö viljan att skapa sunda förutsättningar som gör att företagen vill och kan etablera sig.

- Vi går inte till upphandling för att pressa ner priser - kvalité och långsiktighet är viktigast, säger Mahria Lövkvist.

En upphandling som utgår från de faktiska förutsättningarna kan också bidra till att minska hemtjänstens miljöpåverkan genom en mer effektiv och samordnad transport mellan brukarna. Upphandlingen beräknas starta i augusti 2020 och målet är att den ska vara klar till årsskiftet 2020/21.