Ny organisation föreslås för Skärgårdsskolan

Organisationen för Skärgårdsskolan måste göras om efter att Skolinspektionens granskning visat att den nuvarande organisationen strider mot skollagen genom att skolans enheter ligger för långt ifrån varandra. Utbildningskontoret har gjort en utredning och kommit med tre olika förslag till ny organisation.

Igår godkände Utbildningsnämnden utredningen och i höst ska medborgardialog hållas på de berörda öarna Svartsö, Runmarö, Möja och Djurö. Målet är att bevara en likvärdig och kvalitativ skola i skärgården och bidra till en växande, livskraftig skärgård.

I början av året meddelade Skolinspektionen att nuvarande organisation för skärgårdsskolan strider mot enhetsbegreppet i skollagen. Beslutet kom efter en riktad granskning och innebär att den organisation som nu finns där dessa fyra enheter utgör en skola inte är godkänd eftersom byggnaderna ligger för långt ifrån varandra. Utbildningskontoret har därför arbetat med alternativa lösningar i syfte att hitta en organisation som uppfyller lagens krav på vad som utgör en skolenhet.

- Vårt uppdrag är att säkerställa en ändamålsenlig och kvalitativ skola till våra medborgare – det gäller även för de som bor i skärgården. Jag hoppas att vi kan dra nytta av det grundliga arbete som nu görs och utveckla våra verksamheter ytterligare, säger Peter Bergström, chef för Utbildningskontoret.

Under våren har elever, vårdnadshavare och personal i Värmdö skärgårdsskola haft möjlighet att svara på en enkät. En enkät har även skickats till Skärgårdens intresseförening, SIKO. Tre förslag till ny skolorganisation för Värmdö skärgårdsskola har arbetats fram och i augusti kommer arbetet att fortsätta i form av medborgardialog på de berörda öarna.

Tre förslag på organisation

Förslag 1

Runmarö, Svartsö och Möja behåller förskola och årskurserna F-3 på öarna. Elever i årskurserna 4-9 antas resa till skolan på Djurö.

Förslag 2

Runmarö: behåller förskola och årskurserna F-3. Årskurserna 4-9 från Runmarö antas resa till Djurö.

Svartsö: behåller förskola och årskurserna F-3. Årskurserna 4-9 från Svartsö antas resa till Möja för tillgång till specialsalar och ämneslärare.

Möja: Förskola och årskurserna F-9.

Förslag 3

Runmarö, Svartsö, Möja: behåller (möjligheten till) förskola och årskurserna F-9

Sandhamn: förskola.

Elever i årskurserna 6-9 från samtliga öar antas resa till Djurö några dagar per vecka.

Du hittar hela utredningen på Värmdö kommuns hemsida