Lyckad satsning på ungt entreprenörskap

Genom Värmdö kommuns sommarjobbssatsning på ungt entreprenörskap fick i år 22 ungdomar stöd och hjälp att förverkliga en egen affärsidé, och när ungdomarna får summera är de flesta mycket positiva, och flera vill fortsätta att driva sitt företag även efter programmets slut.

Under flera somrar har Värmdö kommun erbjudit ungdomar möjligheten att under fyra sommarveckor prova på att starta eget. Satsningen syftar till att öka intresset för företagande och entreprenörskap bland unga inför kommande arbetsliv. Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden lade förra året ett uppdrag om att säkerställa att satsningen ska vara årligt återkommande. Därför upprättade kommunen i år ett treårigt (2020-2022) avtal med företaget Rookie Startups.


- Fyra av fem jobb skapas av små och medelstora företag, och det behövs flera sådana jobbskapare. Dessutom är ett av de vanligaste drömjobben för ungdomar idag just entreprenör eller egenföretagare. Därför känns det så värdefullt att vi kan erbjuda ungdomar att få testa på det, säger Miranda Ahlers (C), ordförande i Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Årets satsning på ungt entreprenörskap visade på stort intresse från kommunens ungdomar och ledde till 47 ansökningar varav 26 blev antagna. Fyra valde att hoppa av efter starten. Enligt slutrapporten som bygger på ungdomarnas enkätsvar har 88 % haft en positiv eller mycket positiv totalupplevelse av entreprenörskapsprogrammet. 88 % skulle rekommendera programmet som sommarjobb till en vän, 94 % anser att programmet har ökat deras entreprenörskapsförmåga och 81 % upplever ett ökat intresse för företagande.

Programmet pågick i fyra veckor med fem introduktions- och föreläsningsdagar, då ungdomarna fick lära sig allt ifrån idégenerering och marknadsföring till affärsplanering och försäljning. De tre resterande veckorna spenderade ungdomarna på sitt egna företagande med coachning vid behov. På avslutningsdagen presenterade ungdomarna sina projekt, och sedan var det prisutdelning.

I och med coronapandemin behövde delar av programmet genomföras digitalt, och Rookie Startups valde även att fokusera på inspiration till digitalisering av affärsidéer. Fler deltagare än vanligt valde digitala affärsidéer där de utvecklade egna hemsidor och webbshoppar. Enligt Rookie Startups slutrapport är det fler deltagare än tidigare år som har uttryckt en vilja att driva sina företag vidare, även efter programmets slut.