Värmdö har sparat miljoner genom minskade
hyreskostnader

Det målmedvetna arbetet med att se över kommunens lokaler med syfte att minska onödiga lokalkostnader och säkerställa ändamålsenliga lokaler har redan gett positiv ekonomisk effekt.

Under 2020 har Värmdö kommun minskat sina hyreskostnader med 3,8 miljoner kronor genom att flera externt inhyrda lokaler har återlämnats och verksamheterna flyttats till andra mer ekonomiska alternativ. 3,8 miljoner årligen motsvarar exempelvis föreningsstödet till Gustavsbergs musik & balett, plus Värmdö scenskola, plus Värmdö IF, plus Värmdö ridklubb tillsammans eller nästan 1% höjning av skolpengen.

- Det är viktigt att vi hela tiden ser över vad vi lägger pengar på och funderar på hur vi kan nyttja våra gemensamma resurser på bästa sätt. Pengarna ska läggas där de gör bäst nytta för Värmdös invånare säger Kristina Lång, kommunalråd för Centerpartiet i Värmdö

Samtliga nämnder ska varje år besluta om en lokalbehovsplan i vilken verksamheternas långsiktiga behovav lokaler tas fram. Planen ska omfatta behovet på kort sikt (1–3 år) och lång sikt (4–10 år). Dessa lokalbehovsplaner, tillsammans med befolkningsprognoser och andra underlag sammanställer och prioriterar sedan kommunstyrelsen i en lokalförsörjningsplan och tar med det i det årliga budgetarbetet. Inför 2021 ser vi att hyreskostnaderna kommer att kunna minska ytterligare på grund av återlämningen av fler externt hyrda lokaler och flytt av verksamheter till mer ändamålsenliga lokaler.