Porslinsfabriken säljs till Landia AB

Idag beslutade kommunstyrelsen om att sälja porslinsfabriken till Landia AB. Därmed tar vi nästa steg för att förverkliga visionen om den anrika porslinsfabriken som navet i ett kulturellt och levande hamnområde.

Kommunfullmäktige beslutade för ett år sedan att sälja Gustavsberg 1:468 (porslinsfabriken) och att kommunen ska hyra tillbaka den del av fastigheten som behövs för ett kultur- och upplevelsecenter med bibliotek, danslokaler och andra lokaler för fritidsaktivitet och kulturell verksamhet.

Försäljningen av fastigheten har väckt ett stort intresse på marknaden vilket har lett till 6 konkreta bud. Buden varierade mellan 53–110 mnkr och efter en utvärdering av samtliga budgivare har en aktör valts utifrån budet på 110 mnkr och den uttalade målbilden om ett kulturellt centrum. Landia har redovisat tankar och idéer som är i linje med områdets karaktär och kommunens mål om en utveckling av Gustavsbergs hamn som kulturellt nav.

Landia har ett väletablerat kontaktnät som visar att de på ett trovärdigt sätt har förutsättningar att förverkliga idéerna. Aktören har också sedan tidigare etablerat sig i Gustavsberg som ny ägare till konstnärshusen.

- Det känns väldigt bra att vi nu tar nästa steg för att förverkliga vår vision om porslinsfabriken som navet i ett kulturellt och levande hamnområde. Landia har många spännande och konkreta idéer som är i linje med områdets karaktär och vårt mål om ett kulturcenter, säger Kristina Lång (C), vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Försäljningen av fastigheten villkorades med återförhyrning i 15 år av 2 560 kvadratmeter av den totala ytan på 13 700 kvm. I och med försäljningen behöver kommunen inte bära risken för övriga lokaler i fastigheten om dessa inte blir uthyrda. Kommunen behöver inte heller stå för den kostsamma renoveringen av hela fastigheten. Dessutom är vi i Majoriteten övertygade om att Landia har större kompetens och resurser att förverkliga visionen med fastigheten på ett ändamålsenligt sätt. I enlighet med lagstiftningen behöver kommunen stå för det invändiga iordningställandet och inredningen av den återförhyrda ytan.

Ärendet kommer slutligen att avgöras på kommunfullmäktige den 14 april.