MOTTAGANDE Afghanistan

I förra veckan fick Värmdö kommun frågan om vi kunde ta emot afganska flyktingar med kopplingar till ambassaden. Det rörde sig om tolkar och annan personal som tillsammans med sin närmsta familj skulle evakueras och akut behövde ett ordnat mottagande i Sverige.

- Vi har fått frågan och kommer ta emot ett 20-tal som landar på Arlanda idag, vi har beredskap för att ta emot anvisningar inom ramen för vår flyktingkvot där vi självklart ställer upp för de anställda på ambassaden och tolkarna, därefter har vi signalerat till migrationsverket att vi gärna en prioritering av kvinnor och barn samt familjer, säger Miranda Ahlers (C) ordförande i Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Talibanernas markvinning och övertagande av makten i Afghanistan är en enorm katastrof för det afghanska folket, kvinnor och flickor är särskilt utsatta och riskerar nu att all deras frihet tas ifrån dem. Världen har ett ansvar att hjälpa till, vi kan inte lämna Afghanistan och dess invånare ensamma.

- Sveriges regering agerade inte tillräckligt snabbt när talibanerna återtog Afghanistan, det är 10 dagar sen talibanerna intog Kabul och redan dagen efter togs svensk personal ur landet samtidigt som de som landar hos oss idag lämnades krav, den skräcken för sitt eget- och familjs liv dessa personer måste upplevat på grund av ett arbete de utfört åt Sverige är ofattbar, avslutar Miranda Ahlers (C)