Värmdö
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

CEnterpartiets valprogram för Värmdö 2018-2022

Centerpartiet i Värmdö står för närodlad politik.
Vi vill ha ett grönt, tryggt och företagsamt Värmdö där du bestämmer mer över din vardag – var du än bor.

Centerpartiet Värmdö

Centerpartiet i Värmdö tar ansvar för att våra medborgares skattepengar ska förvaltas och prioriteras på ett effektivt sätt. Vi jobbar för att kommunikationen mellan kommunen och medborgarna förbättras så att Värmdöborna känner att de kan påverka och vara delaktiga i kommunens utveckling. Det är det vi kallar Närodlad politik.