Äldrevård och omsorg

Centerpartiet i Värmdös vision - Vi verkar för valmöjlighet så att du kan välja den vård och omsorg som passar dig. Vi vill se ännu fler aktörer och mer konkurrens för förbättrad tillgängligheten och kvaliteten. Det är en rättighet att åldras värdigt och känna trygghet.

Centerpartiet i Värmdö vill:

  • Verka för en trygg vård och omsorg på seniorernas egna villkor.
  • Säkra satsningen på friskvård och utökad dagverksamhet samt vällagad och god mat.
  • Satsa på demenssjukvården med kompetensutveckling av sjuksköterskor och undersköterskor.
  • Stödja anhöriga och utbilda anhörigvårdare.
  • Avskaffa biståndsbedömningen efter att vi uppnått 85 års ålder.
  • Öka samverkan mellan landstingets vård och kommunens omsorg med en vård- och omsorgsansvarig.
  • Rättssäkra och effektivisera biståndsbedömning genom digitaliserade tjänster.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.