förtroendevalda politiker

Här presenterar vi några av Centerpartiets politiker i Vaxholm.

Malin Forsbrand

Jag vill vara en positiv kraft framåt genom att utveckla barnstaden och cykelstaden Vaxholm. Det ska vara lätt att pendla, kollektivtrafiken ska vara pålitlig och jag vill se snabba miljövänliga pendelbåtar från Vaxön, Rindö och Resarö till och från Stockholm. Vaxholm ska vara en fortsatt trygg kommun för gammal och ung, flickor och pojkar, kvinnor och män. Ekonomin ska vara fortsatt stabil och stark.

Jag bor på Kullön tillsammans med min man Ville och våra barn. Jag driver eget företag och är idag kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm.

Lena Hallberg

Jag vill jobba för att förbättra Vaxholmarnas inflytande i kommunen och utveckling av demokratin. Det är nödvändigt att beslut förankras bättre och tidigare i beslutsprocessen än idag. Hela Vaxholm skulle tjäna på en mer öppen beslutsprocess. Jag vill också att Kommunfullmäktiges möten webbsänds så att fler få möjlighet att följa debatten.

Jag brinner också för att det ska vara enkelt att pendla med Vaxholmsbåt. Att det ska finnas matarbussar som går direkt till båten för den som vill båtpendla och att SL kortet ska gälla på båten också! Jag heter Lena Hallberg och bor med min son i Fredriksberg på Vaxön.

Adrian Brunkhorst

Jag vill jobba för ökad transparens och information till medborgarna, så att Vaxholms invånare kan göra medvetna val och få insyn samt vara med i beslutsprocesserna för större beslut. För mig är det viktigt att sikta framåt och göra det i en positiv anda. Framtiden för vår kommun är något vi skapar tillsammans. Att fastna i historien är inte ett alternativ för mig. Givetvis ska vi förvalta den kultur och miljö vi har. Vi skapar framtiden från idag och framåt, tillsammans med de möjligheter, den information, de krav och de åsikter vi har nu. Vaxholm ska följa med i utvecklingen och när så är möjligt, ligga i framkant. Vaxholm ska växa kontrollerat, smart och snyggt på ett sätt som passar vår skärgårdsmiljö.

Som ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden så är skolfrågorna något som ligger mig varmt om hjärtat. Vi har extremt bra elevresultat och vi ska fortsätta ligga i topp. Nu handlar utvecklingen av skolan om att ge skolorna möjligheter och utbildning i att använda nya pedagogiska verktyg och metoder. Närheten till ett brett utbud av fritidsaktiviteter är också viktig. Samtidigt ska infrastrukturen anpassas för det. Vi ska ha en jämlik skola där varje elev möts av respekt för den person dem är. En skola där vi stöttar de som halkar efter och har god kontroll av frånvaro för att kunna sätta in insatser så tidigt som möjligt.

Jag bor på Kullön med min familj, fru och två barn i lågstadiet.

Mailis Dahlberg

Jag vill att vi seniorer ska ha stort inflytande på politiken, därför kandiderar jag.

Pia Vallgårda

Jag vill att vi ska ta hand om vår planet! Lokalt här i Vaxholm ska vi tillsammans värna vår fantastiska skärgårdsmiljö. Vi ska vara rädda om och stötta de goda, idéella och kreativa krafter som finns här och som gör att vi kan fortsätta att leva friska och innehållsrika liv. Samtidigt välkomnar vi nya företag, medborgare och initiativ som berikar oss som bor eller besöker Vaxholm.

Vi i Vaxholm hjälper varandra och vi fattar kloka hållbara beslut för framtiden. En omprövning av vårt sätt att leva idag är helt nödvändig. Dessutom uppfostrar vi våra barn till framtidstro och tar värdigt hand om våra äldre.

Jag är för ett jämlikt samhälle med lika stora möjligheter för alla, oavsett vem du är eller varifrån du kommer. Du kan rösta på mig i kommun-, landstings- och riksdagsvalet!

Ann-Sofi Klar

Ann-Sofi Klar heter jag och bor på Vaxön. Jag brinner för att barnen och ungdomarna i Vaxholm ska få fungerande fritidsgårdar, god och närodlad mat i skolorna och där maten lagas på plats. Se till att äldre kan få äta god och närande mat även på skolorna.

Miljön runt och på våra vackra öar är också en viktig fråga och jag vill att vattnet runt öarna ska vara rent, att vi får en klok infrastruktur med bl a minskad biltrafik och jobba för att vi från öarna får båtpendling till Stocholm.

Fredrik Östman

Jag vill att små företag ska ha stora möjligheter i Vaxholm. Dessutom brinner jag för att göra vardagslivet enklare för våra invånare. Att resa kollektivt ska vara det enklaste och trevligaste resesättet för dem av oss som pendlar.

Jag kommer arbeta för att kommunens förvaltning får möjlighet att färdigställa projekt innan vi börjar med nya. Tiden det tar för att skapa en detaljplan, en kort bit cykelväg eller en fotbollsplan ska inte mätas i decennier. Om projekt ändå drar ut på tiden ska vi se till att alla hålls informerade om vad som sker för tillfället och vad det är som tar tid.

Jag bor på Resarö och har två barn som är 2 respektive 4 år gamla.

Ulrika Schelwander

För mig är alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och medmänsklighet starka värderingar.

Jag tycker att det är viktigt att mötas för att se och förstå varandras perspektiv och att jobba tillsammans för att utveckla Vaxholm. Jag brinner för att göra det möjligt att påverka på olika sätt, och att kommunicera och skapa delaktighet kring vad som är på gång och vad som händer i vår stad.

Jag vill framförallt jobba för att stärka barns inflytande och säkerställa att barnperspektivet finns med i den kommunala planeringen och att utveckla medborgardialoger för att fånga upp idéer och förslag i ett tidigt skede av planeringsprocesser. Tillsammans blir vi bättre!.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.