Kontaktpersoner i vaxholm

Här är Centerpartiets representanter i kommunfullmäktige och i olika nämnder inom Vaxholms stad fr om 2020.

Välkommen att kontakta oss:

 • Malin Forsbrand, ordf kommunstyrelsen (KS) och kommunalråd, ledamot kommunfullmäktige (KF), mfl. uppdrag som kommer med uppdraget som KSO och kommunalråd.
 • Fredrik Östman, gruppledare Vaxholmscentern, ledamot i kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och ers KS arbetsutskott, ledamot i stadsbyggnadsnämnden (SBN) och barn- och utbildningsnämnden (BUN).
 • Ulrika Schelwander, Vaxholmscenterns ordförande, ordförande i KS näringslivsberedning, ledamot i barn- och utbildningsnämnden (BUN) och i kommunstyrelsen (KS).
 • Mailis Dahlberg, 2:e vice ordf kommunfullmäktige (KF) och ers nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK) och
  barn- och utbildningsnämnden (BUN)
 • Lena Hallberg, ledamot kommunfullmäktige (KF) och ordf socialnämnden
 • Esbjörn Nyström, ordf valnämnden
 • Anders Mårtensson, vice ordf nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK)
 • Carina Östergren, ledamot i socialnämnden och nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK) och ers kommunfullmäktige (KF) samt nämndeman Attunda tingsrätt
 • Jonas Andersson, ledamot barn- och utbildningsnämnden (BUN)
 • Lena Mårtensson, ers i socialnämnden
 • Chris Druid, ledamot i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd och valnämnden
 • Anneth Jacobsson, ers stadsbyggnadsnämnden (SBN)
 • Ann-Sofi Klar, ledamot socialnämnden
 • Pia Vallgårda, ledamot stadsbyggnadsnämnden (SBN)