Kontaktpersoner i vaxholm

Här är Centerpartiets representanter i kommunfullmäktige och i olika nämnder inom Vaxholms stad fr om 2019.

Välkommen att kontakta oss:

 • Malin Forsbrand, ordf kommunstyrelsen (KS) och kommunalråd, ledamot kommunfullmäktige (KF), mfl. uppdrag som kommer med uppdraget som KSO och kommunalråd.
 • Adrian Brunkhorst, gruppledare Vaxholmscentern, ledamot i kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och ers KS arbetsutskott
 • Ulrika Schelwander, Vaxholmscenterns ordförande, ordförande i KS näringslivsberedning, ers i barn- och utbildningsnämnden (BUN) och i Socialnämnden.
 • Mailis Dahlberg, 2:e vice ordf kommunfullmäktige (KF) och ers nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK)
 • Lena Hallberg, ledamot kommunfullmäktige (KF) och ordf socialnämnden
 • Anders Mårtensson, vice ordf nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK)
 • Carina Östergren, ledamot i socialnämnden och nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK) samt nämndeman Attunda tingsrätt
 • Jonas Andersson, ledamot barn- och utbildningsnämnden (BUN)
 • Chris Druid, ledamot i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd och valnämnden
 • Anneth Jacobsson, ers stadsbyggnadsnämnden (SBN)
 • Ann-Sofi Klar, ledamot barn- och utbildningsnämnden (BUN)
 • Pia Vallgårda, ledamot stadsbyggnadsnämnden (SBN)
 • Fredrik Östman, ers kommunfullmäktige (KF), vice ordf stadsbyggnadsnämnden (SBN), ers i kommunstyrelsen (KS) och KS planeringsutskott.