Tung trafik ska inte styras till Bogesund

Vid Vaxholms senaste kommunfullmäktige fick jag en fråga från socialdemokraternas ledare Katherine Angelo Lindqvist angående Pålsundsbrons aktuella bärighetsstatus och eventuella planer för en ny bro. Eftersom det börjat spridas rykten om att bron är i dåligt skick och att det skulle kosta stora summor att bygga en ny så vill jag här förklara och förtydliga hur det ligger till.

Pålsundsbron byggdes 1994-95 av dåvarande Vägverket och överfördes till Vaxholms stad 1999. Genomförda utredningar visar att bron har en fortsatt livslängd på ytterligare cirka 20-30 år, förutsatt att den underhålls löpande vilket görs idag och förutsatt att vi inte vill ändra standard för bron (tillåta ännu tyngre överfarter och en högre hastighet från 30 till 70 km/h). En besiktning av bron såväl ovan som under vattenytan kommer att genomföras 2016, efter den vet vi än mer om brons status och livslängd. Men att ändra standard för bron är inte aktuellt. Den styrande alliansen i Vaxholm ser inga skäl att leda om tung trafik ut till Bogesund som till stora delar är naturreservat. Det vore oklokt ur såväl miljö- som trafiksäkerhetssynpunkt. Därför är de siffror som florerar kring behovet av att bygga en ny bro felaktiga av två skäl. Dels för att en ny bro inte behöver byggas de närmaste åren, dels för att siffrorna tar sin utgångspunkt i en bro som kan ta tung trafik i en hastighet av 70 km/h. En sådan bro ska Pålsundsbron inte vara.

Malin Forsbrand, Centerpartiet
Ordförande i nämnden för teknik, fritid och kultur i Vaxholm