Vaxholm bidrar med pusselbitar

Hösten 2015 kom världen in i våra vardagsrum i Vaxholm. Nu om inte förr blev det tydligt att det som händer i världen påverkar oss här i vår stad. När december visade midsommartemperatur i Vaxholm samlades världens ledare i Paris och enades om ett klimatavtal som lovar att bromsa växthuseffektens framfart. Samtidigt färdades gamla, vuxna och barn över slukande hav och taggtrådsstängsel genom hela Europa för att söka sig en fristad från bestialiska handlingar, krig och förtryck. 

Några har tagit sig hela vägen till Sverige och Vaxholm. Vad våra barn kommer att läsa i skolan om 2015 vet vi inte, men vi kan ana att det handlar om hösten då värderingar prövades och handlingskraft krävdes. Det som händer i omvärlden påverkar oss i Vaxholm och ställer också krav på alla oss som fick vaxholmares förtroende i kommunvalet. För oss i Centerpartiet är det självklart att bidra med lösningar. Vi värnar asylrätten och välkomnar människor till vår stad och vet att det är många som vill bidra till ett positivt mottagande. När kommunen i oktober informerade om flyktingsituationen räckte inte församlingshemmet till, istället fylldes kyrkan till brädden. Allas insatser, från föreningar till enskilda, är viktiga för att bidra till en bra integration.
Med konkreta åtgärder hjälper vi i Vaxholm till att skapa det klimatsmarta samhället. Vi utvecklar cykelstaden Vaxholm, vilket vi i Centerpartiet är extra måna om. Överbyvägen på Resarö projekteras och gång/cykelvägar på Rindö och från Vaxön ut till golfbanan på Bogesund utreds. Nästa steg är att trygga gång- och cykelvägar för barn och unga till förskolor- och skolor. Det vore också utmärkt med hyrcyklar nere i hamnen och på fler ställen i Vaxholm, så att turister kan se mer av vår vackra stad. Det skulle i sin tur gynna företag inom bland annat upplevelse, restaurang och cafénäringar. En cykelväg mellan Engarn och Arninge finns nu med i Trafikverkets planer.
Vi i Vaxholm har också tagit beslut om en klimat- och energistrategi för Vaxholm, miljökriterier när kommunen bygger, att tillgängliggöra busshållsplatser framförallt på Rindö och så vidare. Varje enskilt beslut bidrar till att bromsa växthuseffekten. Och det är detta som gör kommunpolitik så angelägen.
Jag har suttit i kommunfullmäktige och varit ordförande i nämnden för teknik, fritid och kultur i drygt ett år. Det har varit spännande att dels jobba med de frågor som vi lovade väljarna i valet; färdigställa Campus och idrottshallen, giftfri förskola, mat till våra barn och äldre som är fri från antibiotika och lever upp till svenska miljö- och djurskyddskrav, göra Hamngatan till gågata under sommaren och så vidare. Dels för det stora engagemang som jag mött och möter.
Jag har träffat flera föreningar som gör stor skillnad för vår stad, som bidrar, utvecklar och hjälper barn, ungdomar och äldre att få utöva sina fritidsintressen. Jag möter också stort engagemang och många frågor om stadens utveckling. Det handlar om alltifrån idrottshallen som beräknas vara klar till höstterminen, till utegymmet på Eriksö som ska ersättas med ett nytt, till Norrberget. Diskussioner om Norrberget är bara påbörjade, men vi i Centerpartiet vill se trähus och en varierad bebyggelse som tar hänsyn till Vaxholms unika skärgårdsmiljö.
Vi från Centerpartiet gör vårt för en grönare, företagsammare och trevligare skärgårdstad. Allt i ett konstruktivt samarbete inom Alliansen och med Miljöpartiet. Har du frågor eller funderingar som du vill bidra med, maila mig gärna på forsbrandmalin@gmail.com.

Malin Forsbrand
Centerpartiet i Vaxholm
Ordförande i nämnden för teknik, fritid och kultur