Majoriteten har inte krävt folkomröstning

Vinterskog

Att påstå att Vaxholms medborgare har krävt en folkomröstning, som Vaxholms vänner påstår i en insändare, är inte korrekt. Vi är 8397 röstberättigade medborgare och initiativet samlade 1341 underskrifter, var av en del utan rösträtt. Vi är således drygt 7000 som inte har skrivit under ert upprop.

Möjligheten att kunna ta initiativ till en folkomröstning är ett viktigt demokratiskt verktyg. Vi värnar demokratin och kunde därför inte rösta nej, när initiativet uppfyllde de formella kraven. Att rösta ja till en folkomröstning, som har ett budskap som vi inte ställer oss bakom var heller inget alternativ för Centerpartiets ledamöter. Vi valde därför att avstå i fullmäktiges votering.

I folkomröstningen kommer vi att ta ställning för att Norrbergsskolans tomt ska bebyggas därför att Kronängsskolans finansiering är beroende av bostäder på Lägerhöjden. Vi ska dessutom inom en snar framtid finansiera ett nytt äldreboende och vi anser att staden även i fortsättningen ska äga sina samhällsnyttiga lokaler, av typen skolor och äldreboende. Även om vi inte deltog i omröstningen i fullmäktige så står Centerpartiet fast vid beslutet som Alliansen fattade 2011.

Det är oärligt att förespegla att ett bevarande av Norrbergsskolan inte får ekonomiska konsekvenser för oss medborgare och skattebetalare. Eller att det finns någon annan som betalar för de samhällsnyttiga ändamål som en renoverad Norrbergsskola, enligt uppropet ska innehålla. Med dagens ränteläge blir det en skattehöjning på drygt 1 kr per intjänad 100: a- lapp och därtill en högre låneskuld för staden. Detta är ingen skrämselpropaganda, som Vaxholms Vännerna, Wp, S och V vill göra gällande.

Som fullmäktigeledamot tar jag tillsammans med majoriteten ansvar för stadens budget och vi ska fortsatt ha en god hushållning med skattebetalarnas pengar. En minoritet, Vaxholms Vänner, behöver inte ta detta ansvar. Det behöver däremot oppositionens ledamöter som röstade ja till en folkomröstning för Norrbergsskolans bevarande göra.

Mailis Dahlberg,
Ordförande Centerpartiet Vaxholm