Folkomröstning

M, C, L och Mp

Kommunfullmäktige i Vaxholm har beslutat att en rådgivande folkomröstning om utvecklingen av Norrberget ska hållas.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet säger alla ja till att planerna för bebyggelse av Norrberget ska fullföljas. Skälen är flera:

  • Vi välkomnar att fler vill bo, leva och bidra till utvecklingen av vår fantastiska stad.
  • Med fler invånare i Vaxholm tryggar vi den kommunala servicen såsom skolor, förskolor, äldreomsorg på sikt. Det ger också ett större underlag för butiker att leva och hålla öppet året runt i vår stad.
  • Vi säkrar finansieringen av bland annat vår nya högstadieskola.
  • Vi förlänger Vaxholms stadskärna och skapar nya trivsamma områden att bo och vistas i.
  • Alla partier, såväl majoritet som opposition, är överens om att en skattehöjning blir nödvändig om Norrbergsskolans lokaler ska vara kvar.

Gruppledarna för den politiska majoriteten i Vaxholm; Lars Lindgren (M), Malin Forsbrand (C), Michael Baumgarten (L) och Anne-Charlotte Eriksson (MP)