Vinnare utsedd

Förslag 2

Förslag nummer 2, från Besqab, är vinnare i Vaxholms markanvisningstävling. Förslaget vann därför att det bäst levde upp till kriterierna i tävlingen, nämligen en varierad och hållbar bebyggelse med hög arkitektonisk kvalité som tar hänsyn till utvecklingen av Vaxholm som en småstad med skärgårdskaraktär.

Förslaget innebär en varierad bebyggelse på fl era sätt, såväl till utseende som i storlek på boenden, från 1:or till radhus. Det ger många olika hushåll möjlighet att bo och leva här. Förslaget fick också mest positiva kommentarer från vaxholmarna när alla tävlande bidrag ställdes ut i rådhuset och på stadens hemsida. Tack för dem!

Vinsten innebär att Besqab får ensamrätt att förhandla med kommunen om bebyggelse av Norrberget, som ska inrymma bostäder med garage och gatuparkering, förskola, strandnära promenad och lokaler för verksamheter som café eller dylikt. Företaget har en plan för hur de steg för steg varsamt ska bebygga Norrberget.

Det vinnande förslaget finns utställt på biblioteket i Vaxholm.