En halv sanning är också en lögn

Norrbergsskolan i Vaxholm

I en debattartikel i SvD hävdas felaktigt att värdefulla kulturmiljöer i Vaxholm är hotade. Det som ska rivas är Norrbergsskolan från 1953, en sliten koloss i gult tegel med asfalterad gård som flera gånger byggts om.

Enligt skribenten sympoliserar denna byggnad ”den utrotningshotade träbebyggelsen” i Vaxholm. Oförståeligt. I dag svarar gruppledarna för Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet i SvD.

Läs svaret i Svenska dagbladet
Debattartikel i SvD Kultur