Förskolorna på Norrberget

Barn leker sandlåda

Vi får just nu frågor om förskolorna Lillstugan och Lägerhöjden på Norrberget med anledning av att vi i kommunstyrelsen den 26 oktober fattade ett uppstartsbeslut för rivning. För tydlighets skull, ett uppstartsbeslut innebär inte att förskolorna nu börjar rivas utan att förvaltningen får ett uppdrag att utreda hur detta bäst kan göras för att störa verksamheterna så lite som möjligt och för att göra övergången till en ny förskola så bra som möjligt för såväl barn, föräldrar som pedagoger. Vi anser det viktigt att förvaltningen får uppdraget i god tid för att planeringen ska bli så bra som möjligt. För rivning måste ytterligare ett beslut fattas.

Frågorna som ställs handlar om varför vi måste riva istället för att bygga om någon av förskolorna eftersom det fortsatt ska finnas förskola på Norrberget. Det är givetvis en motiverad fråga som vi från Centerpartiet också ställt, framförallt om Lägerhöjdens förskola skulle kunna byggas om och byggas till.

Tyvärr är förskolan i ett sådant skick att det är olämpligt att bygga om och bygga ut den. Stammar, vattenuppvärmning, elinstallationer, belysning, värmesystem och ventilation har passerat sin tekniska livslängd. Inomhusmiljön uppnår inte heller dagens standard, många ytskikt är slitna och akustiken skulle behöva förbättras. Planlösningen saknar den öppenhet som dagens pedagogik önskar. Tak, fönster samt fasader har stora renoveringsbehov. Fastigheten har under åren drabbats av flera vattenskador.

Utifrån denna samlade bedömning är det lämpligast att riva också Lägerhöjdens förskola för att i stället bygga en ny sexavdelningsförskola på Norrberget. Storlek på förskolor kan alltid diskuteras men sex avdelningar är en bra storlek för att bedriva förskoleverksamhet och storleken efterfrågas generellt av verksamheterna själva. Mindre enheter gör verksamheten sårbar ifall någon eller några pedagoger är sjuka eller av annat skäl inte kan arbeta. I en förskola med flera avdelningar möjliggörs samarbete över avdelningarna och förskolan står bättre rustad för att säkerställa god pedagogik, trygghet, ro och tillförlitlighet.

Malin Forsbrand, Gruppledare, Vice ordf i Kommunstyrelsen för Centerpartiet
Adrian Brunkhorst, Ledamot i Barn och Utbildningsnämnden för Centerpartiet