VI väljer att vara selektiva i debattforum på nätet & önskar gott nytt (debatt-)år!

trott man

Centerpartiet i Vaxholm anser att det ännu inte finns någon plattform på nätet som främjar debatten av kommunpolitiken i Vaxholm. De initiativ som tagits har gjorts med goda intentioner, men resultatet är inte konstruktivt för varken debatten eller demokratin. Vi välkomnar självklart nya initiativ samtidigt som vi har stor respekt för att det är mycket svårt att tillhandahålla ett neutralt forum på nätet.

Centerpartiets politik kommer inte att annonseras eller debatteras av oss på de lokala nätforum som existerar idag. De forum vi väljer att använda som parti kommer i fortsättningen att vara vår egen hemsida eller vår Facebooksida. Vi skriver detta för att förtydliga att man inte kommer att hitta våra partipolitiska ståndpunkter någon annanstans.

Anledningarna till detta är många. Ett neutralt forum måste ha ett respekterande debattklimat med högt i tak. Alla måste kunna komma till tals utan rädsla att mötas av drev, inlägg med enbart kraftiga känsloyttringar eller repressalier. Vi anser att ett sådant forum inte finns idag för debatt av vår kommunpolitik.

Vi kommer inte att medverka på forum där trakasserier, nedvärderande anklagelser och indirekta hot förekommer om de inte snabbt tas bort av admin. Tyvärr har de som skriver inte förstått att deras hetsande inlägg kan trigga andra att omsätta hoten i praktisk handling. Detta har tyvärr hänt våra medlemmar. Vi har polisanmält en del händelser, men ett fortsatt förlöjligande om dessa händelser har vi inte fått bort från de forum där de förekommit.

Forum där debattklimatet inte värnas tenderar att attrahera en minoritet och i synnerhet dem som tilltalas av hårda ord och där så kallade ”sanningar” framförs. Samtidigt som man tror sig, och gör sken av, att uttrycka allmänhetens och majoritetens åsikter i stort. Detta blir en mycket märklig och ensidig företeelse, vilket vi ser som en mycket dålig utveckling. Vi känner dock igen fenomenet i dagens politiska retorik, både nationellt och globalt. I ett debattforum som utger sig för att vara neutralt ska det finnas respekt för varandra och för demokratin.

Sociala medier har idag en stor roll i opinionsbildning, men detta har båda fram- och baksidor. En positiv sak är att alla får göra sig hörda, medan utmaningarna på sociala medier idag är många. Bland annat har källkritiken fått en mycket mindre roll än tidigare. Istället är det den som uttrycker sig oftast och högst som får mest plats i det offentliga rummet och påverkar åsiktskorridoren i forumet mest. Rollen som expert blir något man tar snarare än förtjänar.

Vi i Centerpartiet månar dialog och goda samtal, därför ser ni oss ibland vid busshållplatser och på andra ställen för att samtala om Vaxholm. Berätta gärna vad du tycker är bra, sämre och bidra med idéer. Vi finns på vår egen Facebooksida ”Centerpartiet i Vaxholm” och här via vår hemsida kan du ta del av våra idéer och tankar. Du kan också kontakta någon av oss förtroendevalda från Centerpartiet i Vaxholm. Vi finns tillgängliga. I och med att vi ser negativa tendenser i nätdebatten i vår kommun ber vi våra invånare att vara vaksamma på politiska debattforum som utger sig för att vara neutrala där:

  1. De flesta debatterande verkar ha samma åsikt och gemensamt trycka ner de åsikter som inte passar.
  2. Åsikterna i forumet verkar domineras av ett fåtal personer.
  3. Enskilda personer verkar utge sig för att representera majoriteten.
  4. Respekt saknas och det förekommer personangrepp, förolämpningar eller nedsättande smeknamn på personer eller grupper.
  5. Det förekommer medvetet falsk ryktesspridning.
  6. "Hetsande" inlägg - de som skriver tar inte hänsyn till eventuella konsekvenser som deras inlägg kan orsaka.
  7. Där ”troll” förekommer - finns personerna på riktigt?

Vi vill påpeka att Centerpartiet inte är emot politiska diskussioner på nätet om de handlar om politiska sakfrågor och där ovanstående punkter inte förekommer.

För att främja demokratin i vår kommun ser vi även ett stort behov av information om varje enskilt partis partiprogram och inte bara enskilda personers politiska åsikter.

Nu med detta sagt har vi förhoppningar om ett friskare, betydligt mer hänsynsfullt och konstruktivt 2018 (både off- som online).

Gott Nytt År!