Summering av 2018 och tankar inför 2019

Photo by Ray Hennessy on Unsplash

Det är dags att säga hejdå till 2018. Ett politiskt händelserikt år där givetvis valrörelsen med alla dess möten och samtal med föreningar och enskilda vid valstugan, affärer, köksbord och på andra platser, är inspirerande minnen. Vi var många som var engagerade för Centerpartiet, en del helt nya medlemmar som gjorde fantastiska insatser. Det blev ett värderingsval som handlade om grundläggande frågor; alla människors lika rätt och värde, jämställdhet och klimatkrisen.

I Vaxholm pratade vi mycket om att växa som stad på ett hållbart sätt. Och vi i Centerpartiet fick ett ökat förtroende, 50 procent fler röster än i valet före, 14.5 procent av alla röster. Varmt tack för förtroendet som vi ska bära på ett ansvarsfullt sätt! Valdeltagandet var rekordstort, vilket är fantastiskt bra.

Vi vaxholmare bryr oss om vår gemensamma stad. Valresultatet gav oss också en hel del funderingar, de givna konstellationerna fick ingen egen majoritet. Vi behövde vara kreativa och konstruktiva för att försöka hitta nya samarbeten över traditionella politiska gränser. Valrörelsen har därför följts av många politiska samtal under hösten olika partier emellan.

Vi inom Centerpartiet har haft avstämningar varje vecka och vår utgångspunkt var att hitta en stabil och stark majoritet som förmår genomföra saker. Tyvärr gick inte en majoritet att hitta, trots otaliga samtal med flera partier. Därför har vi nu bildat en politisk minoritet, bestående av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. En lösning som kräver fortsatt mycket dialog och samförstånd med andra demokratiska partier. För det är detta som väljarna har gett oss. Ett valresultat som kräver dialog. Att en del gammalt groll vädras ut, gamla oförrätter läggs åt sidan och nya lösningar hittas.

Alla de samtal som förts under hösten är därför inte ogjorda utan får utgöra en grund för samtal framåt. Vi kommer att återkomma med ett utförligare politiskt program, men redan nu har vi tre partier enats om ett antal programpunkter. Alltifrån att bygga om alternativt bygga ny ishall, till att rusta lekplatser, utveckla medborgardialog, iordningställa gång- och cykelvägar där framförallt barn rör sig med mera. Läs gärna alla programpunkter här. Alla programpunkter bottnar ytterst i värderingar. För också i kommunpolitik måste värderingar vara det som bär prioriteringar och olika val.

Vi behöver öka ansträngningarna för att råda bot på klimatkrisen, populism och de krafter som vill dela upp oss människor i vi och dem. Vi är ett Vaxholm, där alla ryms och där vi välkomnar nya invånare.

Tack för 2018 - Gott nytt år!

Malin Forsbrand
för Centerpartiet i Vaxholm
Kommunalråd i Vaxholm från 2019