krönika

Före jul blev vi i Vaxholm äntligen klara med vårt politiska styre. Sedan årsskiftet styrs nu Vaxholm av en Mittensamverkan bestående av oss i Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. Vi utgör en minoritet i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige varför vi behöver söka stöd från andra partier i olika frågor. Det kräver en ökad dialog, god samtalston och att övriga partier vill vara med och bidra på ett konstruktivt sätt. Förutsättningarna finns och det här arbetssättet är förmodligen precis vad Vaxholm behöver.
Vi som har valt att engagera oss i lokalpolitiken har ju gjort det därför att vi vill bidra till att göra Vaxholm ännu lite bättre. Vi har olika syn på hur det görs, men vi delar alla ett engagemang för vår hembygd. Utifrån den förvissningen är det möjligt att styra och leda arbetet framåt.

Vaxholm är en välskött kommun och ska så fortsatt förbli. En god ekonomisk hushållning med kommunens ekonomi, allas våra skattepengar, är en förutsättning för nödvändiga satsningar och fortsatt hög kvalité i bland annat skola, förskola och äldreomsorg. En viktig förutsättning är också en fortsatt proffsig förvaltning, anställda i kommunen som gör sitt yttersta för att leverera bästa möjliga. Vaxholm ska vara en attraktiv plats för alla att leva, bo och verka i. Vaxholm ska utvecklas socialt och ekologiskt hållbart, ett nytt hållbarhetsprogram ska arbetas fram. Klimatfrågan kräver att vi gör vårt yttersta.

Vi i Mittensamverkan har enats om ett antal konkreta programpunkter för vad vi vill åstadkomma under nästkommande år. För att nämna några av dessa:

  • Demokratin ska utvecklas genom medborgardialog och större delaktighet för invånare när planer för bebyggelse och annat tas fram.
  • Skolan ska utvecklas genom mer idrott, förbättrat elevstöd och ändamålsenliga lokaler bland annat På Vaxö och Resarö skola.
  • Skolvägar ska vara trygga och säkra för våra minsta trafikanter. Vi vill genomföra gång/cykelväg där det är möjligt utmed Rindövägen, gång/cykelväg utmed Överbyvägen och från Kullön till Söderfjärdsskolan.
  • Fritidsgårdsverksamheten ska stärkas för såväl tjejer som killar, på Vaxön, Rindö och Resarö. - Motion och rörelse ska uppmuntras genom välskötta, upplysta motionsspår, fler utegym, ytterligare en konstgräsplan och rustade lekplatser. Investering ska ske i en energieffektiv ishall som förlänger säsongen.
  • Kulturfrågor ska ges en högre status och kulturskolan utvecklas. - Vi vill se fler trygghetsboenden/seniorboenden, gärna med gemensamhetslokaler.
  • Nödvändiga infrastruktursatsningar ska genomföras. Till exempel trafiksäkerhetshöjande åtgärder och lågfartsområde vid Söderfjärdsskolan, rondell vid Engarn, utvecklade vattenvägar genom snabba elbåtar från Rindö och Vaxön.
  • Byggandet ska vara varierat, i trä och anpassat till vår unika skärgårdsmiljö.

Alla Mittensamverkans programpunkter går att läsa på kommunens hemsida och vi i det nya styret kommer också att återkomma med mer.

Till sist vill jag tacka för det breda förtroendet som jag fick i Kommunfullmäktige före jul när jag valdes till kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd. Jag ser fram emot att jobba för och med vaxholmare och leda kommunen framåt.

Vi ses!

Malin Forsbrand (C)
Kommunalråd Vaxholm