nomineringsformulär:

Västerort-JÄRVA

Det har blivt dags att nominera till nästa avdelningsstyrelse för verksamhetsåret 2023-2024. Är du den vi söker eller känner du någon inom avdelningen som du vill nominera?

Sista dagen att nominera är 15 december och du kan inte nominera en person som bor i en annan avdelning.

Bakgrund
Stockholmscentern har växt kraftigt de senaste åren, och vi fortsätter att växa för varje dag. Centerpartiets verksamhet ska vara intressant, relevant och inkluderande. Alla medlemmar ska känna att det finns en roll för just dem i partiorganisationen. Med en växande medlemskår behövs nya plattformar för engagemang. Distriktsavdelningen är en oundbärlig del av vårt distrikt.

Syftet med distriktsavdelingar

  • Att skapa bättre förutsättning för intressanta medlemsaktiviteter lokalt runt om i hela staden
  • Att skapa interna förtroendeposter för fördjupat engagemang, ökad delaktighet och lokalt inflytande
  • Att bygga en stabil organisation med lokal förankring inför kommande valrörelser
  • Att skapa stabilitet och attraktivitet genom ombudsförfarande på distriktsstämmorna
  • Att utveckla och förbättra Centertpartiet i Stockholms politik

Uppdrag till styrelsen

  • Att engagera medlemmarna i distriktsavdelningen genom aktiviteter och kampanjer.
  • Att kontakta nya medlemmar och välkomna dem.
  • Att vara kontaktpersoner med distriktsstyrelsen och distriktskansliet. Distriktskansliet kommer t.ex. att kontakta distriktsavdelningsstyrelsen när partiet anordnar nationella eller Stockholmsgemensamma kampanjer.
  • Att delta i distriktets utvecklingsarbete genom t.ex. aktivt deltagande vid distriktets distriktsledarkonferenser.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta adrian.norden@centerpartiet.seDin nominering är anonym.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.