regionala arbetsgrupper

Var med och ta fram Centerpartiets politik för Stockholmsregionen!

Valet 2018 var en stor framgång för Centerpartiet. 2022 ska vi vara ännu starkare och vinna fler väljare till vår gröna liberala agenda. För att lyckas behöver vi bredda oss och fortsätta att utveckla konkret politik som gör skillnad i människors vardag. Och det är här du behövs!

Därför tillsätter distriktet nu 5 arbetsgrupper för politikutveckling inom Centerpartiet i region Stockholms. Resultatet ska lagom till valet 2022 formas till vår allra starkaste och mest genomarbetade valplattform någonsin.

De regionala arbetsgrupperna ska fokusera på sådant som beslutas i regionala organ – Region Stockholm och Storsthlm. Det är viktigt för att skapa ett handlingskraftigt och konkret program.

Centerpartiets idéprogram och grundläggande värderingar ligger till grund för arbetet. Tidigare valprogram från 2018 finns fortfarande kvar och arbetsgrupperna behöver inte uppfinna hjulet på nytt.

Politiksutvecklingsgrupperna kommer att bestå av medlemmar med och utan förtroendeuppdrag från hela Stockholmsregionen.

Vill du vara med?

Alla medlemmar i Centerpartiet i Stockholms stad kan anmäla intresse i formuläret här nedanför. Glöm inte att skriva vilka erfarenheter eller kunskaper du har som du ser att gruppen har nytta av. Beslut fattas av arbetsutskotten för distriktsstyrelserna för Centerpartiet i Stockholms stad och Stockholms län.

Alla medlemmar kommer under arbetets gång ha möjlighet att delta i öppna aktiviteter inom de olika områdena för att lära sig mer, bidra och påverka. Det kan ske vid politikpubar, seminarier, workshops, studiebesök eller andra kreativa aktiviteter anordnade av arbetsgrupperna med hjälp av kansliet. Information om hur du kan delta kommer i nyhetsbrev, i våra sociala mediekanaler eller på andra sätt – så håll utkik och kom och bidra!

Anmälan görs senast fredag 31 maj. Anmäl dig eller tipsa andra du tycker passar!


MARKERA EN ELLER FLERA AV DE ARBETSGRUPPER DU ÄR INTRESSERAD AV ATT DELTA I
Mobilitet
Gruppen ska ta fram förslag till politik som rör kollektivtrafik, infrastruktur och transportsystemet i stort. Gruppen ska framförallt fokusera på att se all trafik i ett sammanhang och skapa styrsystem för god mobilitet som leder till högre resenärsnytta, större miljönytta, effektiva godstransporter och bättre stadsplanering. Hanterar pendelbåtar men inte skärgårdstrafik.
Mobilitet

Häso- och sjukvård
Utgångspunkten för gruppens arbete ska vara hur man skapar god folkhälsa så att människor håller sig friska. Gruppen ska fokusera på åtgärder som ger en sömlös vård, inte minst med fokus på vård och omsorg. Då andelen äldre i samhället ökar är det viktigt att väga in det seniora perspektivet.
Häso- och sjukvård

Regional tillväxt
Gruppen ska fokusera på åtgärder som gör att Stockholmsregionen klarar den snabba tillväxten med bibehållen och stärkt konkurrenskraft, livskvalitet och ekologisk hållbarhet. Särskilt fokus ska ligga på åtgärder som rör kompetensförsörjning, arbetsmarknad, bostadsutmaningen, integration samt kultur.
Regional tillväxt

Landsbygd och skärgård
Gruppen ska utgå ifrån de strategiska utmaningar som landsbygds- och skärgårdsområden står inför. Fokus ska ligga på att minska och ta bort hinder för hållbar tillväxt i skärgården.
Landsbygd och skärgård

Miljö- och klimat
Gruppen ska fokus på regionala miljö- och klimatutmaningar. Exempel kan vara regionala ekosystem, grönstrukturer, luftkvalitet, vattenkvalitet samt dricksvattenförsörjning.
Miljö- och klimat

Jag skriver under uppropet idag och tar ställning....

Text


Ta ställning nu!
Någonting gick fel. Testa igen senare.

Vi hanterar de epostadresser vi samlar in enlighet med personuppgiftslagen.
E-postadressen är endast synlig för sidans administratör, och kommer ej spridas vidare till tredje part.

Bjud in dina vänner

Bjud in
Någonting gick fel. Testa igen senare.
Inbjudningar skickades!

Länk till mer info

Så här ser utskicket ut:

Text