Förnominering

Bild

Vill du representera Centerpartiet på en valsedel i valet 2022? Detta formulär gäller för de tre politiska nivåerna riksdag, region och kommun. Här kan du nominera dig själv, eller någon annan.

Förnominering är den process där medlemmarna föreslår kandidater som de önskar ska finnas på Centerpartiets valsedel. Alla medlemmar har rätt att föreslå kandidater och att själva kandidera.

Alla medborgare som är valbara till den församling som nomineringen gäller kan föreslås i förnomineringen. Först när valsedeln ska fastställas krävs medlemskap av alla som kandiderar eftersom medlemskap i Centerrörelsen är en förutsättning för att kunna representera Centerpartiet.

De föreslagna kandidaterna ska tillfrågas och ge skriftligt medgivande innan namnen presenteras för medlemmarna.

Sista datum för förnominering, och därmed möjlighet för kandidaten att finnas med i presentationen är den15 april2021.

Kön
Kön
Nomineras till:
Nomineras till:
Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.