Jonas Naddebo

Jonas Naddebo är borgarråd för Centerpartiet i Stockholms stadshus.

Jag heter Jonas Naddebo, är 41 år gammal och kultur- och stadsmiljöborgarråd i stadshuset sedan 2018. För mig är det viktigt att Stockholm kan erbjuda gröna och trygga stadsmiljöer, ett levande kulturliv, och möjligheter för invånarna att bidra till klimatarbetet.

Tidigare har jag arbetat med hållbarhetsfrågor inom fastighetsbranschen vilket innebär långsiktigt tänkande och planering som verkligen håller för framtiden. Detta tar jag med mig i mitt politiska uppdrag. Runtom i staden finns det platser med potential att bli någonting mer för stockholmarna, där möjligheter finns att öppna upp nya gröna lungor som låter oss uppleva naturen mitt i staden. Vi behöver fler ytor där pollinatörer och biologisk mångfald får främjas som även är rena och snygga, eller som jag brukar säga – fler bin och färre råttor. Återaktivering och underhåll av underutnyttjade platser är något jag tror gynnar både klimatet i stort och den enskilde stockholmsbon.

Jag vill att unga som gamla ska kunna ta del av ett rikt kulturliv i staden, oavsett stadsdel. Musik, konst, och många andra kulturformer bygger broar mellan människor och öppnar upp för kreativitet och gemenskap. På samma sätt är kulturen ett värdefullt verktyg för demokrati och yttrandefrihet – många viktiga inslag av samhällsdebatten kommer till uttryck just genom kreativa medel och vi behöver därför se till att medborgare erbjuds en sådan kanal att komma till tals i.
Även nattlivet och konsertscenen gör Stockholm till en attraktiv och lockande kulturstad, och jag brukar säga att en stad som lever och låter är en stad som mår bra.

Det senaste året har inneburit enorma prövningar för verksamma inom Stockholms kulturliv. Med anledning av detta har staden utfört insatser som inneburit viktiga bidrag till att lindra de konsekvenser som pandemin har lett till. Detta gäller alltifrån hyresreduktioner, påtryckningar på regeringen, krisstöd och kulturlotsning för att nämna ett fåtal exempel. En levande kultur är viktigt i en dynamisk och växande stad, och jag är stolt över att få vara en del av arbetet för kulturlivets återstart i Stockholm.

Jag tror att politiskt engagemang och ambitiösa mål är nyckeln till förändring. Håller du med? Då behöver vi dig i Centerpartiet.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.