Helena Andersson

Personbild


Biträdande kanslichef, politisk sekreterare

•Stadsbyggnadsnämnden

•Sbn byggnadsdelegerade

•Stockholm Business Region AB

•Stadsdelsnämnder

•Kulturnämnden

•Stockholms Stadsteater AB

•Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Kontakta Helena

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.