Nomineringsformulär distriktsstyrelse 2021

Vid distriktets ordinarie årsstämma i mars 2021 är det dags att välja distriktets styrelse. Vill du vara med och leda distriktets arbete det kommande året? Eller känner du en kompetent centerpartist som borde sitta i styrelsen? Nominera kandidater genom detta formulär. Mer info om uppdraget nedan.

Vid frågor eller funderingar går det bra att kontakta valberedningens sammankallande Anna Sandström på anna.sandstrom@centerpartiet.se.

Sista dag för nominering är den 7 februari.

Distriktsstyrelsens uppdrag:

Styrelsen leder distriktets arbete mellan stämmorna och ansvarar för att de uppgifter som åligger kommunkretsar och distrikt enligt Centerpartiets stadgar.

 • Vara ett forum för ömsesidig kontakt mellan partiets förtroendevalda kommunala representanter, landstingsrepresenanter, medlemmarna och kommuninvånarna.
 • Utifrån Centerpartiets idéprogram och partistämmans beslut utforma den praktiska politiken i kommunen och tillsammans med Centerpartiet i Stockholms län den praktiska politiken för region Stockholm.
 • Kommunicera Centerpartiets politik och delta i den politiska debatten.
 • Engagera människor som vill arbeta för en politisk utveckling i enlighet med Centerpartiets värderingar och program.
 • Värva, introducera och utbilda medlemmar samt erbjuda medlemmarna ett aktivt medlemskap t.ex. genom medlemsmöten där aktuella politiska och organisatoriska frågor diskuteras.
 • Ansvara för valarbetet inför de allmänna valen samt för nomineringsarbetet inför val av kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag.
 • Genomföra utbildningar för förtroendevalda och medlemmar.
 • Ansvara för valarbetet inför de allmänna valen samt för nomineringsarbetet inför val till landsting och riksdag.

Därutöver ska distriktsstyrelsen även

 • Ansvara för distriktets verksamhetsplan och ekonomi.
 • Regelbundet bjuda in samtliga medlemmar till kretsmöten där aktuella politiska och organisatoriska frågor diskuteras.
 • Hålla regelbunden kontakt med kommunfullmäktigegruppen.
 • Hålla regelbunden kontakt med landstingsgruppen.
 • Hålla regelbunden kontakt eventuella avdelningar och nätverk inom kretsen.
 • Planlägga, leda och samordna valarbetet i distriktet i samband med allmänna val.
 • Lämna in distriktets årsrapport till Riksorganisationen senast den 15 maj.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.