Stockholms stad
Centerpartiet lokalt
  • / Nomineringsformulär Yttre Västerort

Nomineringsformulär Yttre Västerort

Bild

Yttre Västerort

Nu är det dags att starta upp Yttre Västerort distriktsavdelning! Vill du vara med och leda den här nya distriktsavdelningen? Eller känner du nån som vore toppen i styrelsen?

Mer info om distriktsavdelningar inner du nedanför formuläret.

Välkommen med din nominering!Bakgrund
Stockholmscentern har växt kraftigt de senaste åren. Centerpartiets verksamhet ska vara intressant, relevant och inkluderande. Alla medlemmar ska känna att det finns en roll för just dem i partiorganisationen. Med en växande medlemskår behövs nya plattformar för engagemang. Distriktsavdelningen är en delorganisation i vårt stora distrikt.

Syftet med distriktsavdelingar

  • Att skapa bättre förutsättning för intressanta medlemsaktiviteter lokalt runt om i hela staden
  • Att skapa interna förtroendeposter för fördjupat engagemang, ökad delaktighet och lokalt inflytande
  • Att bygga en stabil organisation med lokal förankring inför kommande valrörelser
  • Att skapa stabilitet och attraktivitet genom ombudsförfarande på distriktsstämmorna

Uppdrag till styrelsen

  • Att engagera medlemmarna i distriktsavdelningen genom aktiviteter och kampanjer.
  • Att kontakta nya medlemmar och välkomna dem.
  • Att vara kontaktpersoner med distriktsstyrelsen och distriktskansliet. Distriktskansliet kommer t.ex. att kontakta distriktsavdelningsstyrelsen när partiet anordnar nationella eller Stockholmsgemensamma kampanjer.
  • Att delta i distriktets utvecklingsarbete genom t.ex. aktivt deltagande vid distriktets distriktsledarkonferenser.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta unn.harsem@centerpartiet.se.