C: Majoriteten riskerar trovärdighet i klimatstrategin

Naddebo

Idag beslutar kommunfullmäktige om klimatstrategin som Stockholm stad ska anta för att nå målet om att bli en fossilbränslefri stad till 2040. Centerpartiet ställer sig bakom miljömålen men för att nå dem måste man ha konkreta och skarpa medel. På den fronten är majoriteten för otydlig och inte tillräckligt bestämd. Detta riskerar trovärdigheten i strategin.

- Målen är ambitiösa och realistiska men majoriteten brister när det gäller medlen för att nå dit. De har dock misslyckats med att sätta press på sin egen regering för införandet av kommunala miljözoner och dubbdäcksavgifter. När vi lyssnar på forskarna så är det självklart att en förändring av biltrafiken är nödvändig, säger Jonas Naddebo (C) tillförordnad gruppledare i stadshuset.

- Centerpartiet har visat på handlingskraft. På vårt initiativ har våra riksdagsledamöter motionerat om att kommunerna ska få införa miljözoner och dubbdäcksavgifter, säger Jonas Naddebo (C).

Stor ovisshet råder också kring kolkraftvärmeverket i Värtan, som Miljöpartiet sedan valet lovat att stänga. Centerpartiet menar att miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) inte är tillräckligt tydlig.

- Både före och efter valet har MP lovat att stänga kolkraftvärmeverket i Värtan. Målet om att stänga verket har förpassats till att bli en ambition och stegen för att nå dit har inte tagits. Otydligheten i detta riskerar trovärdigheten i strategin, säger Jonas Naddebo (C).