Ett gott antibiotikafritt julbord,
smaka på det!

Vi vill minska användningen av antibiotika i djurhållningen. Vi vill inte att julskinkan ska bidra till att fler människor och djur blir sjuka. Vi ska kunna känna oss trygga i att den mat vi äter är sund och säker.

Centerpartiet vill bland annat:

  • Skärpa EU:s regler om antibiotikaförskrivning med möjligheter till sanktioner mot enskilda länder.
  • Förbjuda veterinärer i EU att sälja antibiotika eftersom försäljningen driver användningen.
  • Skapa ett gemensamt EU-register för all antibiotikaanvändning
  • Göra det möjligt att vid offentlig upphandling ställa krav på hållbar antibiotikaanvändning i produktionen