Takpaket för en skönare och grönare miljö

Stockholm växer och det byggs i rekordfart. Då är det extra viktigt att inte glömma bort stadens gröna områden. För att Stockholm ska fortsätta vara en stad där man inte bara bor och jobbar i, utan även lever i, så måste vi se till att stadsmiljön förblir grön och sprudlande. En del av det är att lyfta och bevara parker och grönområden. Men vi måste också se över de platser som i dag inte används. Därför har Centerpartiet i Stockholms stad bland annat två taksatsningar på totalt 80 miljoner kronor: Det gröna takpaketet och Det sköna takpaketet. Läs hela debattartikeln med Jonas Naddebo här.