Miljözoner – en drastisk men nödvändig åtgärd

Stockholm är inte förskonat från dålig luft och farliga partiklar. Förra året hann bara bli två månader gammalt innan det årliga gränsvärdet för kvävedioxid i luften överskreds på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Vilket såklart är oacceptabelt för en stad som har som ambition att vara den ledande miljöstaden i Europa. Det skriver Karin Ernlund och Gustav Hemming i en debattartikel i Dagens samhälle.