Centerpartiets vallöfte: 10 000 cykelparkeringar

Stockholmscentern vill att det byggs 10 000 säkra cykelparkeringar på några år. Det är en del av partiets cykelpaket.

Vårt cykelpaket innehåller:

  • 10 000 nya säkra cykelparkeringar i Stockholm.
  • Inrätta en ny cykelmiljard för investeringar i säker cykelinfrastruktur i Stockholm.
  • Cykelanpassa alla rödlysen i Stockholm.
  • Lagändra så att det blir tillåtet att svänga höger mot rött.
  • Lagändra så att det blir tillåtet med cykelfartsgator, där hastigheten bestäms av cykeltrafiken.
  • Inrätta ett cykelkansli i Stockholm med ansvar för att cykeln finns med i all stadsplanering.
  • Sänkta hastigheter på fler gator, 30 kilometer i timmen i hela innerstan.
  • Bättre och mer skyltning för cyklister.
  • Höjda böter för gatuarbeten som inte blir klara i tid och för gatuarbeten som inte omleder cyklister på ett säkert sätt.

Läs mer här, här och här.