Vägen framåt - för ett tryggt, företagsamt och grönt stockholm

Nu är budgeten för Stockholm 2021 presenterad!
Samtidigt som vi bemöter pandemin här och nu, måste vi också planera framåt. Här är några av alla de satsningar vi tycker är extra bra.

🍀 Mer än 200 miljoner för att korta vägen till arbete - med bland annat fler utbildningsplatser, fokus på omställning, och lokal närvaro i ytterstaden

🍀 Enklare regelverk för företagare, i pandemins spår

🍀 Stärkt hälsa hos barn och unga genom idrott och rörelse – en stadsövergripande handlingsplan ska tas fram

🍀 21 miljoner till Stockholms bibliotek - för att stärka tillgänglighet, trygghet och innovation

🍀 Bryt äldres isolering – genom samarbete med föreningslivet och ökat stöd till det fria kulturlivet

🍀 Höjd status på äldreomsorgsyrket – fler specialistundersköterskor och tydliga karriärvägar

🍀 Över 20 miljoner extra till naturskötsel och för att stärka den biologisk mångfalden

🍀 Årstaskogens naturreservat utvidgas till 2014 års gränser

🍀 15 miljoner för renare och mer välskötta parker och grönområden

🍀 Fler laddplatser i stadens garage - och alla nya byggprojekt ska ha en plan för laddinfrastruktur redan från början

🍀 Framåt för cykeln! Nu införs förmånscyklar på jobbet - och en cykeljour som löpande ska avhjälpa hinder på våra cykelvägar

🍀 36 miljoner till socialtjänstens förebyggande arbete med barn och unga

🍀 Mer tid för det pedagogiska uppdraget i skolan och fokus på ökade kunskapsresultat i utsatta områden

 

Du kan läsa hela budgeten här.