Budget 2021 klubbad: Framtidstro och satsningar på välfärden i fokus

Karin Ernlund (C) i talarstolen i Stockholms Stadshus.

Den budget vi fattat beslut om idag är viktig för hur Stockholm ska klara sig ur krisen och för hur vi kan återstarta Stockholm den dag restriktionerna lättar. Framtidstro och viktiga satsningar på välfärden är i fokus. Det säger Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i Stockholm.

Stockholm befinner sig i en kris. Människors liv och hälsa påverkas av ett virus som gjort att många runt om i världen, och här i Stockholm, har mist nära och kära i denna sjukdom.

Andra har varit svårt sjuka. Många känner stor oro och ensamhet. Pandemin har också varit ett svårt slag mot Stockholms ekonomi. Stockholmare har blivit av med jobb och försörjning. Många företagare har fått se sina livsverk falla samman.

Alla som jobbar runt om i stadens verksamheter har gjort enorma insatser i år. Inom äldreomsorgen, förskola och skola har man ställt upp för sjuka kollegor, ställt om och gått till jobbet varje dag för att ta hand om Stockholms äldre och barn. Ett varmt tack till alla er.

I denna budget fokuserar vi på att stärka välfärdens kärna, både med mer resurser och med viktiga satsningar på utbildning och kompetensutveckling. Alla ni som jobbar inom vård, skola och omsorg – ni har gjort enormt stora insatser men vi måste också ge er bättre förutsättningar att utföra ert jobb

Vi befinner oss i en oerhört allvarlig situation i Stockholm. Men det finns en tid efter pandemin, och då måste vi se till att Stockholm och stockholmarna står stärkta.

Vi satsar därför på det som gör Stockholm starkare. Omställning, utbildning, företagsklimat, kulturlivet, kompetensförsörjning och klimatomställning. I budgeten för 2021 dubbleras antalet platser på yrkesutbildningar och vi stärker stadens Jobbtorg för att möta den ökande arbetslösheten med snabba insatser och omställning. Vi stärker samarbetet med näringslivet för att ge fler unga en snabbare väg in i arbetslivet. Och vi satsar på lokal närvaro i ytterstaden, där vi ser att pandemins effekter på arbetslösheten slår som allra hårdast.

Samtidigt ser vi till att inte tappa takten i klimatomställningen. Vi har haft den varmaste november sedan temperaturmätningarna började och klimatomställningen kan inte vänta. Den här budgeten innehåller därför viktiga steg för att elektrifiera Stockholm, och för att inte bara minska utsläpp utan också skapa minusutsläpp.

Jag är som Centerpartist stolt över denna budget som innebär stärkt välfärd, rätt insatser för att trycka tillbaka arbetslösheten, och viktiga steg mot ett fossilfritt Stockholm!

Karin Ernlund, gruppledare Centerpartiet i Stockholm

Läs hela budgeten här.