Klubbat: Strategi för Stockholms nattklubbar och livescener

Stockholms stad har fått sin första nattlivsstrategi. Strategin listar konkreta åtgärder för en nattklubbsvänlig stad och ska göra det enklare för aktörer att etablera och bedriva verksamhet. Genom att aktivt skapa goda förutsättningar för livescener, nattklubbar och evenemangsarrangörer kan Stockholm bli en mer attraktiv och levande stad.

– Stockholm ska vara en rolig, attraktiv och kreativ stad. De kulturella och kreativa näringarna är viktiga på många sätt och skapar attraktionskraft, jobb och livskvalitet. Därför känns det bra att vi nu har antagit Stockholms stads första nattlivsstrategi, det kommer att göra skillnad för entreprenörerna och nöjeslivet i stort, säger Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd.

– Med strategin ska vi tillvarata möjligheter och underlätta för nattlivsaktörer att etablera verksamhet i staden. Den som vill vara med och utveckla Stockholms nattliv ska inte behöva köra fast i snårig byråkrati, vi behöver göra processen enklare att navigera i. Jag tror att vi med effektiv service, tidiga insatser och bättre kommunikation har mycket att vinna.

– På Stockholms nattklubbar och livescener sliter ljudtekniker, videokonstnärer, krogpersonal, graffitikonstnärer, bokare, DJs och musiker för att skapa oförglömliga stunder. Det här måste vi värna och uppmuntra. Stockholm ska vara en nattklubbs- och livescensvänlig stad och det ska vara enkelt att etablera och driva livescener i Stockholm.

Tre fokusområden

Strategin har tre övergripande fokusområden med konkreta åtgärder för en nattklubbsvänlig och levande stad.

  • Staden ska ha tydliga, samordnade och proaktiva tillstånds- och tillsynsprocesser. En tydlig och sammanhängande servicekedja för etableringar av nattklubbar och livescener utvecklas.
  • Nattklubbs- och livescensverksamhet uppmuntras i stadens egna lokaler och på stadens egen mark. Staden ska i tidigt skede i dialog med eventuella arrangörer identifiera områden, fastigheter och platser som har förutsättningar att inrymma livescener och nattklubbar
  • Effektiva kontaktvägar och servicekedjor för Stockholms nattklubbs- och livescensaktörer. Kulturlotsningen utökas och blir främsta kontaktled för aktörer inom livescen och nattklubbar.

I fjolårets budget lades stort fokus på nattlivet och de kulturella näringarna. Flera förvaltningar gavs uppdrag med målet att stärka förutsättningarna för en nattlivsvänlig stad och främja fler kulturlokaler- och scener. Nattlivsstrategin svarar på många av dessa budgetuppdrag och har tagits fram, genomförs och följs upp av kulturförvaltningen, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Visit Stockholm.

I november 2020 antogs stadens första bullervägledning för musikverksamheter med målet att antalet störda grannar ska minska utan att verksamheterna ska behöva bli färre.

Läs Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener (pdf)