C: Avskaffa badförbudet i innerstan

Centerpartiet vill underlätta bad genom att sätta upp 175 nya badstegar över hela innerstaden.

Närheten till vatten gör Stockholm till en unik stad. Centerpartiet har länge jobbat för att göra det fantastiska vatten vi har i Stockholm tillgängligt för så många som möjligt. Det har bland annat resulterat i en strategi för levande kajer, nya bastuflottar och upprustade strandbad.

– Det är dags att ta nästa steg och avskaffa det generella badförbudet i innerstan och anlägga fler bad. Vi föreslår 175 nya badstegar och 23 nya badplatser, säger Jonas Naddebo, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad.

Att tillgängliggöra vattnet och identifiera outnyttjade möjligheter är en viktig pusselbit i utvecklingen av Stockholm som en grön, hållbar och attraktiv stad för invånare och besökare.

Läs artikel om Centerpartiets förslag om att avskaffa badförbudet i Dagens Nyheter.

Centerpartiet har på eget initiativ tagit ett antal vattenprover som skickades på analys för att se om vattnet var tjänligt för bad. Provresultaten var bra, och nu hoppas vi att staden tar tillvara de outnyttjade badmöjligheter som finns. Som ett led i detta anser Centerpartiet att det är hög tid att häva det generella badförbudet som idag råder i Stockholm.

"Det är dags att ta nästa steg och avskaffa det generella badförbudet i innerstan och anlägga fler bad. Vi föreslår 175 nya badstegar och 23 nya badplatser."

Förutom det allmänna badförbudet så borde mer arbete göras för att göra våra kajmiljöer säkrare och samtidigt möjliggöra för fler badställen, därför borde staden satsa på att få på plats fler badstegar. Centerpartiet har identifierat att det borde gå att få minst 175 stycken fler badstegar på plats. Dessa stegar bör vara lätta att identifiera för den som behöver komma upp ur vattnet.

Fler badplatser

Dessutom behövs fler allmänna badplatser anläggas för att minska trängseln på våra badplatser och tillgängliggöra vattnet för fler. Vi har identifierat 23 platser som gör sig bra för nya badplatser: Ljunglövska slottet, Badberget i Nockeby, Ålstensängen, Bryggvägen Ekensberg, Eolshäll, Hundudden, Klubbensborg, Gröndalsvägen, Trekanten, Ångtvätten, Bellevueparken, Kolkajen, Källhagen, Isbladsviken, Täcka Udden, Hammarbyterrassen, Reimersholme, Årstavikens bryggor, Scoutstugan Drevviken, Scoutstugan Flaten, Magelungen Farsta strand, Liljeholmskajen och Norr Mälarstrand.

Rent vatten en självklarhet i Stockholm

Rent vatten har länge varit en självklarhet i Stockholm. Men avföring från gäss, kemikalier, läkemedel, mikroplaster, skräp och smutsigt regn-, smält- och spillvatten från staden läcker ut i vattendrag och grundvatten. Det av stor vikt att stärka det aktiva uppströmsarbetet, alltså att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan, så att det aldrig hamnar i vårt vatten. Det gör vi exempelvis genom att åtgärda problemet med gäss, en effektivare dagvattenhantering och en VA-infrastruktur i toppklass. Vi vill att alla stockholmare ska kunna bada var som helst i staden och därför måste bakteriehalterna hålls så låga som det bara är möjligt.

För att vattenkvaliteten ska fortsätta vara bra har Centerpartiet föreslagit att en ny tjänst, en vattenamiral, tillsätts för att ha ett stadsövergripande ansvar för att förbättra vattenkvalitén vid stadens badplatser. Vattenamiralen bör också leda arbetet för att skapa fler badplatser och möjliggöra för fler bastuflottar i Stockholm.

Centerpartiet har lämnat in förslagen till kommunfullmäktige och hoppas på gehör från Socialdemokraterna & Co.

Kartan visar Centerpartiets förslag till nya badstegar i Stockholm.

Kartan visar förslag på nya badplatser i Stockholms stad.

Håller du med? Bli medlem i Centerpartiet du också!

Swisha 150 kr till 123 421 85 33. Kom ihåg att skriva personnummer och mejladress. Klicka på symbolen nedan för att komma direkt till swish. Välkommen!