om oss

Centerpartiet står för en närodlad politik där beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Vi har en vision om ett Stockholm som är öppet, grönt och företagsamt. En stad där företagsamhet frodas, människor upplever frihet och alla är välkomna. Staden ska erbjuda stockholmarna en effektiv välfärd med stor valfrihet och mångfald bland utförarna. Politikens uppgift är att garantera kvalitet och se till att skattepengarna används på bästa sätt.

I en orolig omvärld där staden står inför stora utmaningar med integration och och bostadsbrist är ryggmärgsreflexen för många partier att höja skatten. Vi ser det snarare som ett extra viktigt läge att noggrant vakta skattebetalarnas pengar genom att fokusera på det som är viktigt. Jobb som ger skatteintäkter som i sin tur ger förutsättningar för ett stärkt miljö- och klimatarbete, en bra skola, välfärd och flyktingmottagande.

Eventuella skattehöjningar ska riktas mot utsläpp och annat som är farligt för miljön, inte på arbete. De bästa skatterna är de som rättar till problem, till skillnad från skatter på arbete och företagande, som orsakar problem.

Stockholm växer och ska göra det på ett miljövänligt sätt så att hela Stockholm är och förblir attraktivt. En prioriterad uppgift är att möta ökad efterfrågan på nya bostäder. Centerpartiet höjer ambitionerna för bostadsbyggande och vill att staden ska planera för 160 000 nya bostäder till och med 2030. Hälften av de nya bostäderna ska vara hyresrätter. I denna expansiva fas är det viktigt att staden växer på ett hållbart vis och att hänsyn tas till miljö- och stadsmiljöfrågor.

Centerpartiet tror på individens förmåga att utvecklas, växa och ta ansvar för sig själv och andra. Med en tilltro till individens förmåga följer en tillit till företagandet. Myten om den statiska ekonomin, att någon behöver bli fattigare för att en annan ska bli rikare, måste utmanas och brytas. Ekonomin är dynamisk. Framgångsrikt företagande skapar tillväxt som kommer alla till del. När staden och regionen växer måste också möjligheterna för företag att nyetablera, växa och nyanställa förbättras. Stockholms välstånd är helt beroende av företag som vågar investera och efterfråga arbetskraft, det vill säga anställa.

Alla jobb behövs, enkla som högkvalificerade.

sol-has-bg

Stockholmscentern - Centerpartiet i stockholm

Centerpartiets vision för Stockholm är en diversifierad, brokig och blandad stad. Stadens innehåll ska utvecklas i samråd med och utifrån initiativ från stadens invånare. Det är idéburen stadsutveckling och närodlad politik i verkligheten. I Stockholm ska det vara enkelt att gå från idé till verklighet.

Oavsett om du är privatperson med idéer för hur den lokala stadsmiljön kan förbättras, eller om du vill expandera ditt företag. Fyrkantiga system och stelbent byråkrati får inte stå i vägen för bra idéer. Vi vill se en friare stad där människor har goda möjligheter att påverka sin närmiljö och påverka sin vardag! Engagera dig och bli medlem idag!


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.