Stockholms stad
Centerpartiet lokalt

Karin Fälldin

Personbild


Ordförande tandvårdsberedningen

Karin Fälldin är ordförande i tandvårdsberedningen. Hon är dessutom ledamot i landstingsfullmäktige, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och ersättare i valberedningen.