Stockholms Stadshus

I Stockholms stadshus finns det åtta förtroendevalda lokalpolitiker som representerar Centerpartiet i Stockholms stad.