Stockholms stad
Centerpartiet lokalt

Banar Sabet

Personbild


Ledamot kommunfullmäktige

Banar Sabet är ledamot i kommunfullmäktige. Hon är dessutom ersättare Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och i valberedningen.