Stockholms stad
Centerpartiet lokalt

Claes Nyberg

Personbild


Ledamot kommunfullmäktige

Ledamot utbildningsnämnden

Claes Nyberg är ledamot i kommunfullmäktige. Han är dessutom ledamot i utbildningsnämnden.