Stockholms stad
Centerpartiet lokalt

Claes Nyberg

Personbild


Ledamot kommunfullmäktige

Claes Nyberg är ledamot i kommunfullmäktige. Han är dessutom ersättare i socialnämnden och i socialnämndens individutskott.