Fredrik Lindstål

Personbild


Ledamot i kommunfullmäktige

Ordförande för Stockholms Hamnar

Ordförande Stockholm Globe Arena

Ledamot i stadsbyggnadsnämnden

Ledamot av Kommunstyrelsens Trygghetsutskott

Fredrik Lindstål är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Han är dessutom ersättare i kommunstyrelsen och i landstingsfullmäktige.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.