Stockholms stad
Centerpartiet lokalt

Fredrik Lindstål

Personbild


Ledamot i kommunfullmäktige

Fredrik Lindstål är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Han är dessutom ersättare i kommunstyrelsen och i landstingsfullmäktige.