Stockholms stad
Centerpartiet lokalt

Johan Fälldin

Personbild


Ledamot kommunfullmäktige och trafiknämnden