Susanne Wicklund

Personbild


Ledamot kommunfullmäktige och valberedningen

Susanne Wicklund är ledamot i kommunfullmäktige och i valberedningen. Hon är dessutom ledamot i exploateringsnämnden och styrelsemedlem i Stockholm Vatten och Avfall.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.