Stockholms stad
Centerpartiet lokalt

Susanne Wicklund

Personbild


Ledamot kommunfullmäktige och valberedningen

Susanne Wicklund är ledamot i kommunfullmäktige och i valberedningen. Hon är dessutom ersättare i exploateringsnämnden och i exploateringsnämndens strategiråd.